Golos to Euro exchange rate

1 GOLOS = 0.27 EUR
1 EUR = 3.77341404 GOLOS