Golos to Euro exchange rate

1 GOLOS = 0.03 EUR
1 EUR = 35.17087852 GOLOS